درباره نشریه

نشریه  فیزیک کوانتومی (پیشرفت های فیزیک ایران) از سال 1390 با اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت رسمی خود را در عرصه مطبوعات آغاز کرد.

این نشریه در حال حاضر با دریافت مقالات  تخصصی علمی –پژوهشی در گرایش های مختلف رشته فیزیک

و  ارایه نتایج تحقیقات نظری و تجربی  پژوهشگران و مراکز علمی

 تلاش دارد تا رتبه خود را به سطح علمی-پزوهشی ارتقا دهد.