ششمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور

ششمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور

ششمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور با همکاری و همت معاونت فناوری و پژوهشی دانشگاه پیام نور وبه میزبانی  دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان برگزار می گردد .

دبیر ششمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور دراین باره گفت : ششمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور به میزبانی دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان برگزار خواهد شد  . دکتر محمد رضا جلالی خاطر نشان کرد تا کنون 2همایش از5همایش برگزار شده در دانشگاه پیام نور به میزبانی اصفهان برگزار گردیده است و این همایش سومین همایشی است  که برگزاری آن را اصفهان عهده دار شده است  .

وی تاریخ برگزاری همایش را 29 و 30 بهمن ماه سال جاری اعلام کرد .

دبیر ششمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور در ادامه محورهای اصلی همایش را شامل فیزیک حالت جامد ،فیزیک هسته ای ، فیزیک اتمی ملکولی ،فیزیک نظری و محاسباتی ،فیزیک دینامیک شاره ها ،فیزیک کاربردی ،نانو فیزیک ،فیزیک نجوم، فیزیک آماری و اپتیک و فوتونیک ذکر کرد .

دکتر جلالی وب سایت همایش را

http://conf.isfpnu.ac.ir

معرفی نمود .

وی در ادامه مهلت ارسال آثاربه دبیرخانه ی همایش  را  تا پانزدهم آذرماه ذکر کرد .