هفت مقاله برترششمین همایش فیزیک در مجله تخصصی پیشرفتهای فیزیک ایران به چاپ خواهد رسید

با هماهنگی های انجام شده با مسولان برگزاری ششمین همایش ملی فیزیک ایران هفت مقاله برترششمین همایش فیزیک در مجله تخصصی پیشرفتهای فیزیک ایران به چاپ خواهد رسید. نظر هیات داوران این همایش معیار کیفیت و ملاک پذیرش قرار خواهد گرفت.